Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 24.5.2018

 

Rekisterinpitäjä

Kauneushoitola Salon Fanny

2773450-6

Eerikinkartanontie 2

02880 Veikkola

salonfanny.fi

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Elise Stenholm

0452344426

salonfanny@hotmail.com

 

 

Rekisterin nimi

Kauneushoitola Salon Fannyn asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä olevien tietojen tarkoitus ja peruste on Salon Fannyn ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen.

 

Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaan nimi
  • Mahdolliset yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten terveys-, tuote- ja hoitotiedot
  • Mahdolliset luvat ja suostumukset
  • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

 

Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään hoitolassa viiden vuoden ajan ja kirjanpidossa seitsemän vuoden ajan.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön omalla suostumuksella annetut tiedot kasvotusten, ajanvaraus, myynti- tai hoitotilanteessa.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle,  ellei se ole rekisterin kannalta tarpeellista.

Käytämme uutiskirjepalvelua, yhdysvaltalaista MailChimp- palvelua, joten joitain henkilötietoja voi väliaikaisesti siirtyä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

 

Lisätietoa Mail Chimpin tietosuojasta.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tallennetut tiedot, sekä vaatia niiden korjausta. Korjausvaatimus tehdään sähköpostitse yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittelyn ja suoramarkkinoinnin. Uutiskirjeen tilaaja voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjeessä olevan linkin avulla.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisesti käsiteltävät tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella sekä salasanalla. Tietokannat ja varmuuskopiot sijaitsevat lukitussa tilassa.

Kommentit pois päältä artikkelissa Tietosuojaseloste